Lớp Hiện Có

LỚP MỚI VỪA CẬP NHẬT THÊM MỜI CÁC BẠN VÀO XEM:
Lh nhận lớp: Nhắn tin qua zalo về 0909774995 nội dung là TÊN+TUỔI+SĐT+Mã số
lớp (MSL) mình muốn nhận. Trung tâm sẽ trả lời các bạn trong giờ làm việc T2->7 sáng 8h-11h30 và chiều 14h-17h30.


MSL: 2939
MÔN DẠY: AV LỚP 10
LUONG: 2B/1,2 TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI SX
YC: SV NỮ DẠY NỮ
ÐC: XA LỘ HÀ NỘI , AN PHÚ, Q2


MSL: 2938
MÔN DẠY: PIANO TỪ ĐẦU
LUONG: 3 BUỔI /2H/400K
THỜI GIAN HỌC: TỐI SX
YC: GIA SƯ NỮ DẠY 3 HS CẤP 1
ÐC: NGUYỄN SĨ SÁCH , TÂN BÌNH


MSL: 2937
MÔN DẠY: PIANO
LUONG: 1 BUỔI /2H/400K
THỜI GIAN HỌC: TỐI 6H-> SX
YC: GIA SƯ NỮ DẠY NAM 8 TUỔI
ÐC: PHAN VĂN HỚN, Q12


MSL: 2936
MÔN DẠY: LỚP 3
LUONG: 3B/2,4TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI 7H
YC: GIA SƯ NAM NỮ DẠY NAM
ÐC: ĐHT 27, ĐHT, Q12


MSL: 2934
MÔN DẠY: PIANO
LUONG: 1B/300K/1,5H/1 BUỔI
THỜI GIAN HỌC: TỐI T6 7H
YC: GIA SƯ NAM NỮ DẠY NỮ 10T ĐÃ HỌC 3 NĂM
ÐC: ĐƯỜNG D5, P25, BÌNH THẠNH


MSL: 2933
MÔN DẠY: AV LỚP 8
LUONG: 2B/3TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI T3 7H +TỐI T7 5H
YC: GIA SƯ NAM NỮ ĐAN TN ANH VĂN
ÐC: CẢNH VIÊN 1, PMH, Q7


MSL: 2930
MÔN DẠY: AV LỚP 2+3
LUONG: 3B/6TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI T246 C1:6H-7H30, C2 :7H30-9H
YC: GIA SƯ NAM NỮ ĐÃ TN CN ANH VĂN 2 HS
ÐC: KHU ĐO THỊ SALA , NGUYỄN CƠ THẠCH, QUẬN 2


MSL: 2928
MÔN DẠY: LỚP 6 AV-TOÁN-VĂN
LUONG: 5B/5TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI T2 DẾN T6 LÚC 8H->9H30
YC: GIA SƯ ĐÃ TN ANH HOẶC TOÁN DẠY NỮ
ÐC: CMT8, P11, Q3


MSL: 2927
MÔN DẠY: GUITAR
LUONG: 2B/1,4TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI 5H->
YC: GIA SƯ NAM DẠY NAM 29T
ÐC: TỈNH LỘ 10, BTĐ A, BÌNH TÂN


MSL: 2925(ĐẦU THÁNG 7 HỌC )
MÔN DẠY: TOÁN LỚP 4->5
LUONG: 2B/1,8TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI SX
YC: GIA SƯ NỮ DẠY NỮ
ÐC: BÀU CÁT 1, P14, TÂN BÌNH


MSL: 2923
MÔN DẠY: AV LỚP 2+4
LUONG: 3B/4TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI 6H30 ->8H30 T357
YC: GIA SƯ NAM NỮ DẠY 2 HS 1 NAM 1 NỮ
ÐC: NGUYỄN VĂN BỨA ,NGÃ 3 VÒNG, HÓC MÔN


MSL: 2869A
MÔN DẠY: T-TV-AV LỚP 3
LUONG: 3B/1,2TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI 5H T246
YC: SV NỮ NỮ DẠY NỮ
ÐC: TRẦN HUY LIỆU , PHÚ NHUẬN


MSL: 2869D
MÔN DẠY: TOÁN LỚP 11-> 12
LUONG: 1B/2H/1,2 TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI T3 6H30
YC: GIA SƯ NAM NỮ DẠY NỮ
ÐC: TRẦN HUY LIỆU , PHÚ NHUẬN


MSL: 2918 (LP 25 %)
MÔN DẠY: LỚP 4 AV TÍCH HỢP
LUONG: 2B/2 TR
THỜI GIAN HỌC: HIỆN TẠI HỌC TỐI 6H T2(THÁNG SAU HỌC 7H T35)
YC: SV NAM DẠY NAM
ÐC: ĐS 357, PLB, QUẬN 9


MSL: 2342
MÔN DẠY: LÝ LỚP 11
LUONG: 1B/1 TR/THÁNG
THỜI GIAN HỌC: TỐI T7 7H
YC: GIA SƯ/SV NỮ DẠY NỮ
ÐC: C/C HOÀNG ANH GIA LAI, PHƯỚC KIỂNG, NHÀ BÈ


MSL: 2897
MÔN DẠY: GUITAR TỪ ĐẦU
LUONG: 3 BUỔI /1 BUỔI /200K /1H
THỜI GIAN HỌC: CHIỀU 4H
YC: GIA SƯ NỮ HOẶC SV NỮ DẠY NỮ 11 TUỔI
ÐC: TRẦN VĂN CHÀ, QUẬN 7


MSL: 2884
MÔN DẠY: LỚP 8 (CHỦ YẾU TOÁN-AV )
LUONG: 3B/1,7TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI 7H30 ->
YC: SV NỮ DẠY NAM
ÐC: PHỔ QUANG, P2, TÂN BÌNH


MSL: 2850A
MÔN DẠY: LỚP 5 DẠY THI TRẦN ĐẠI NGHĨA
LUONG: 2B/3TR
THỜI GIAN HỌC: SÁNG T7,CN 9H-11H
YC: GIA SƯ NAM NỮ DẠY NAM
ÐC: CAO VĂN LẦU , P1, QUẬN 6


MSL: 2670B
MÔN DẠY: LÝ LỚP 11
LUONG: 1B/1 TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI T246 7H
YC: GIA SƯ NỮ DẠY NỮ
ÐC: LÊ VĂN LUONG , PHƯỚC KIỂNG, NHÀ BÈ


MSL: 2629
MÔN DẠY: TL LỚP 10
LUONG: 2B/1,8TR
THỜI GIAN HỌC: TÔI SX T256
YC: SV NỮ DẠY NỮ
ÐC: NGUYỄN ĐỨC CẢNH, QUẬN 7


MSL: T463
MÔN DẠY: TIẾNG HOA
LUONG: 3B/3TR
THỜI GIAN HỌC: TỐI SAU 5H CÁC NGÀY
YC: GIA SƯ NAM/NỮ TỐT NGHIỆP DẠY NAM 45T
ÐC: QL50 (SÂN BANH THÀNH LONG), BÌNH CHÁNH


MSL:
MÔN DẠY:
LUONG:
THỜI GIAN HỌC:
YC:
ÐC:


Lh nhận lớp: Nhắn tin qua zalo về 0909774995 nội dung là TÊN+TUỔI+SĐT+Mã số lớp(MSL) mình muốn nhận. Trung tâm sẽ trả lời các bạn trong giờ làm việc T2->7 sáng 8h-11h30 và chiều 14h-17h30. Xin cảm ơn!