Trung tâm gia sư
TÀI NĂNG

Nhận Lớp Bằng Hình Thức Chuyển Khoản

            -  Chỉ áp dụng cho Gia Sư đã hợp tác (có thành công) và những Gia Su đã đến Trung Tâm nhưng chưa nhận được lớp hoặc được sự giới thiệu của những đối tượng trên.

Nhắn tin với cú pháp sau:

MÃ SỐ LỚP MUỐN NHẬNSĐT LH+TÊN+TUỔITHỜI ĐIỂM SẼ CHUYỂN(NỘP) TIỀN 

Gởi về số 0976 04 64 27 để đặt lớp.

- Nhận được phí dịch vụ Chúng Tôi sẽ gọi PH-HS thông báo thông tin Gia Sư nhận lớp, sau đó gởi thông tin lớp và cuộc hẹn gặp PH-HS qua điện thoại cho Gia Su

STK 1: 010 6573 248 - Thái Thị Hiếu - NH Đông Á

STK 2: 195 155 509 - Thái Thị Hiếu - NH ACB

STK 3: 0421 000 418 698 - Nguyễn Văn Tiến - NH VietComBank

STK 4: 6460 205 183 720 - Nguyễn Văn Tiến - NH AgriBank

STK 5: 0601 0458 9343 - Nguyễn Văn Tiến - NH SACOMBANK

STK 6: 145 325 10027 - Nguyễn Văn Tiến - NH SCB

STK 7: 103 000 758 857 - Nguyễn Văn Tiến - NH VIETTINBANK

STK 8: 1902 0460 4300 13 - Nguyễn Văn Tiến - NH TECHCOMBANK