Trung tâm gia sư
TÀI NĂNG
HỌC PHÍ THAM KHẢO

BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO TRÊN 1 THÁNG, DẠY 1 TUẦN 3 BUỔI

( Giáo viên dạy 1h 30'/1 buổI, Sinh viên dạy 2h/1 buổi )

 

 Chỉ thu thêm 10->15% học phí trên 1 học sinh đối với những lớp học theo nhóm

 

 BẢNG 1

KHỐI LỚP

2 buổi 1 tuần

 3 buổi 1 tuần

Sinh viên 

Giáo viên

Sinh viên

  Giáo viên

LỚP Lá, 1, 2, 3, 4

600 - 700

1000 - 1200

900 - 1000

1500 - 1800

LỚP 5, 6, 7, 8

700 - 800

1200 - 1500

1000 - 1200

1800 - 2100

LỚP 9, 10, 11, 12

800 - 1000 

1500 - 1600

1200 - 1500

2100 - 2400

LTĐH-NGOẠI NGỮ

1000 - 1200

1600 - 1800 

 1500 - 1800  

2400 - 2600

  
BẢNG 2

KHỐI LỚP

4 buổi 1 tuần

 5 buổi 1 tuần

Sinh viên 

Giáo viên

Sinh viên

  Giáo viên

LỚP Lá, 1, 2, 3, 4 

1200 - 1300

2000 - 2300

1500 – 1600

2500 - 2800

LỚP 5, 6, 7, 8

1300 - 1600

2300 - 2700

1600 – 1800

2800 - 3300

LỚP 9, 10, 11, 12

1600 -2000 

2700 - 3100

1800 – 2100

3300 - 3800

LTĐH-NGOẠI NGỮ

2000 - 2400

3100 - 3400 

2100 - 2400 

3800 - 4200

 

  • Thời gian dạy của sinh viên một buổi là 120 phút, thời gian dạy của giáo viên một buổi là 90 phút. Học phí trên áp dụng cho 1 tháng từ thời điểm gia sư bắt đầu dạy học viên.

  • Học phí sẽ tăng tùy theo số môn học(trừ trường hợp báo bài), số người học, địa điểm học và yêu cầu thêm (thêm 1 môn học là +100.000đ).

Riêng với là gia sư giáo viên lớn tuổi, thạc sỹ, có kinh nghiệm, dạy thật hiệu quả mức học phí được tính theo tiết (45 phút) 

Cấp 1: 70.000-90.000 /1 tiết (45 phút) - 140.000-180.000/ 1 buổi                
Cấp 2: 90.000-100.000 /1 tiết (45 phút)- 180.000-200.000/ 1 buổi                        
Cấp 3: 100.000-120.000/1 tiết (45 phút)- 200.000-240.000/ 1 buổi
              

Lưu ý: Bảng học phí trên chỉ có tính chất tham khảo. Học phí sẽ tăng hoặc giảm tùy theo yêu cầu của quý phụ huynh.

Tìm gia su xin liên hệ: 08.6672.0503 - 0903.078.143

 Tags:

hoc phi day kem anh van

học phí dạy kèm anh văn tại nhà

sinh vien day kem anh van