Trung tâm gia sư
TÀI NĂNG
HỌC PHÍ THAM KHẢO

BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO TRÊN 1 THÁNG, DẠY 1 TUẦN 3 BUỔI

( Giáo viên dạy 1h 30'/1 buổI, Sinh viên dạy 2h/1 buổi ) 

BẢNG 1

KHỐI LỚP

2 buổi 1 tuần

 3 buổi 1 tuần

Sinh viên 

Giáo viên

Sinh viên

  Giáo viên

LỚP Lá, 1, 2, 3, 4

700 – 800

1200 – 1400

1000-1200

1800-2000

LỚP 5, 6, 7, 8

800 – 1000

1400 – 1500

1200 – 1500

2000 – 2100

LỚP 9, 10, 11, 12

1000 – 1200

1500 – 1600

1500 – 1800

2100 – 2400

LTĐH-NGOẠI NGỮ

1200 – 1400

1600 – 1800

 1800 – 2000

2400 – 2600

BẢNG 2

KHỐI LỚP

4 buổi 1 tuần

 5 buổi 1 tuần

Sinh viên 

Giáo viên

Sinh viên

  Giáo viên

LỚP Lá, 1, 2, 3, 4

1500 – 1600

2200 – 2400

1800 – 2000

2800-3000

LỚP 5, 6, 7, 8

1600 – 2000

2400 – 2700

2000 – 2500

3000 – 3500

LỚP 9, 10, 11, 12

2000 – 2400

2700 – 3200

2500 – 3000

3500 – 4000

LTĐH-NGOẠI NGỮ

2400 – 2600

3200 – 3600

3000 – 3200

4000 – 4200

 

·         Thời gian dạy của sinh viên một buổi là 120 phút, thời gian dạy của giáo viên một buổi là 90 phút. Học phí trên áp dụng cho 1 tháng từ thời điểm gia sư bắt đầu dạy học viên.

·         Học phí sẽ tăng tùy theo số môn học(trừ trường hợp báo bài), số người học, địa điểm học và yêu cầu thêm (thêm 1 môn học là +100.000đ).

Riêng với là gia sư giáo viên lớn tuổi, thạc sỹ, có kinh nghiệm, dạy thật hiệu quả mức học phí được tính theo tiết (45 phút) 

 

Cấp 1: 90.000-100.000/ 1 tiết(45 phút) = 180.000-200.000/ 1 buổi

 

Cấp 2: 100.000-110.000/ 1 tiết(45 phút) = 200.000-220.000/ 1 buổi

cấp 3: 110.000-125.000/ 1 tiết(45 phút) = 220.000-250.000/ 1 buổi