Trung tâm gia sư
TÀI NĂNG
HỌC PHÍ THAM KHẢO

BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO TRÊN 1 THÁNG, DẠY 1 TUẦN 3 BUỔI

( Giáo viên dạy 1h 30'/1 buổI, Sinh viên dạy 2h/1 buổi ) 

BẢNG 1

KHỐI LỚP

2 buổi 1 tuần

 3 buổi 1 tuần

Sinh viên 

Giáo viên

Sinh viên

  Giáo viên

LỚP Lá, 1, 2, 3, 4

800 – 900

1400 – 1600

1200-1400

2100-2400

LỚP 5, 6, 7, 8

900 – 1000

1600 – 1800

1400 – 1600

2400 – 2700

LỚP 9, 10, 11, 12

1000 – 1400

1800 – 2000

1600 – 1800

2700 – 3000

LTĐH-NGOẠI NGỮ

1400 – 1600

2000 – 2400

 1800 – 2000

3000 – 3600

BẢNG 2

KHỐI LỚP

4 buổi 1 tuần

 5 buổi 1 tuần

Sinh viên 

Giáo viên

Sinh viên

  Giáo viên

LỚP Lá, 1, 2, 3, 4

1600 – 1800

2800 – 3200

2000 – 2400

3500-4000

LỚP 5, 6, 7, 8

1800 – 2400

3200 – 3600

2400 – 3000

4000 – 4500

LỚP 9, 10, 11, 12

2400 – 2800

3600 – 4000

3000 – 3500

4500 – 5000

LTĐH-NGOẠI NGỮ

2800 – 3200

4000 – 4400

3500 – 4000

5000 – 5500

 

·         Thời gian dạy của sinh viên một buổi là 120 phút, thời gian dạy của giáo viên một buổi là 90 phút. Học phí trên áp dụng cho 1 tháng từ thời điểm gia sư bắt đầu dạy học viên.

·         Học phí sẽ tăng tùy theo số môn học(trừ trường hợp báo bài), số người học, địa điểm học và yêu cầu thêm (thêm 1 môn học là +100.000đ).

Riêng với là gia sư giáo viên lớn tuổi, thạc sỹ, có kinh nghiệm, dạy thật hiệu quả mức học phí được tính theo tiết (45 phút) 

 

Cấp 1: 100.000-110.000/ 1 tiết(45 phút) = 200.000-220.000/ 1 buổi

Cấp 2: 110.000-125.000/ 1 tiết(45 phút) = 220.000-250.000/ 1 buổi

cấp 3: 125.000-150.000/ 1 tiết(45 phút) = 250.000-300.000/ 1 buổi